CTE Trailers: надежден партньор в трансформирането на професионалното образование чрез проекта за двоен кампус Politehnica Bucharest

В променящия се свят от много години приоритет е създаването на квалифицирана работна сила, готова да посрещне предизвикателствата на техническите и технологичните области. Тъй като пазарът на труда се нуждае от млади, добре обучени занаятчии, професионалисти и специалисти, развитието на дуалното образование се превръща в необходимост.

В този контекст Националният университет за наука и технологии „Политехника“ в Букурещ, в партньорство с местните власти, образователните институции и 14 партньорски компании или съответни икономически оператори в техните области на дейност, включително CTE Trailers, обединиха усилията си, за да създадат сигурно и обещаващо бъдеще за младите хора в региона. Тази инициатива има за цел да промени образователния пейзаж в региона Букурещ-Илфов и се реализира чрез проекта „Campus dual Politehnica București“.

CTE Trailers: отговорен партньор в професионалното развитие

CTE Trailers винаги е считала образованието за жизненоважен елемент от развитието си като лидер на пазара на нови и подвижни полуремаркета, надстройки за товарни автомобили, услуги по поддръжка и ремонт и дистрибуция на резервни части в Румъния. Целта ни е да подкрепяме младите професионалисти в дългосрочното им развитие и подготовката им за сложните предизвикателства на променящата се икономическа среда. Нашите ценности се основават на доверие, професионализъм и непрекъснато развитие. Нашата визия е да създадем общност от добре обучени и ангажирани професионалисти, които допринасят за развитието на индустрията и са подготвени за успешна кариера.

Сътрудничеството ни с Технологичната гимназия „Памфил Șеисару“ в Чьорогуарла, което започна през учебната 2021-2022 г., и активното ни участие в програмата за дуална система на професионалните училища е конкретен пример за дългосрочния ни ангажимент. В момента подкрепяме три класа бъдещи механици със стипендии, курсове и дейности за личностно развитие, като им предоставяме практически опит и им помагаме да развият своя човешки и професионален потенциал.

Необходимостта от качествено професионално образование

Настоящата ситуация на пазара на труда подчерта острата нужда от подходящо обучен технически персонал във всички сектори на икономическата дейност. Тъй като все повече се обръща внимание на иновациите и технологиите, младите хора трябва да придобият знания и умения, за да са в крак с днешните изисквания. В този контекст дуалното образование, което хармонично съчетава теория и практика, се превърна в обещаващо решение за бъдещите поколения професионалисти.

Принос на ETC: съоръжения, експертиза и подкрепа

CTE Trailers предоставя значителни ресурси за проекта чрез своите модерни работилници за поддръжка и ремонт на търговски превозни средства, построени през 2020 г., и най-вече чрез опита на екипа от професионалисти, които ги управляват. Компанията предлага най-съвременни съоръжения и оборудване, както и практически възможности за учениците, заедно със специалисти от CTE Trailers. Чрез програми за наставничество и събития за личностно развитие предоставяме постоянна подкрепа на младите хора, като им помагаме да развиват уменията си и да планират кариерата си. Участието на CTE Trailers в разработването на този амбициозен проект – „Campus dual Politehnica București“ – гарантира, че младите хора имат завършен образователен път, така че да могат да продължат обучението си в следващите етапи на висшето образование, в съответствие с техните стремежи и интелектуални потребности.

Бъдеще с въздействие чрез образование

Проектът „Campus dual Politehnica București“ е конкретно доказателство за значението на сътрудничеството между секторите за развитието на качествено професионално образование. Чрез съвместните усилия на Окръжния съвет на Илфов, Политехническия университет в Букурещ и 14-те партньорски компании, сред които и CTE Trailers, този проект обещава да допринесе за обучението на младите хора в съответствие с изискванията на пазара на труда, като им предложи както професионален статут, така и смислена работа. Проектът отговаря и на технологичните и социалните предизвикателства на обществото, в което всички живеем.