CTE Trailers и Mistio Impex SRL, заедно за успешно партньорство

В това видео ви каним да откриете историята на Mistio Impex, компания с традиции в Румъния, вече във второто си поколение. Ние изследваме тяхната бизнес философия, основана на силата на семейния бизнес и ангажираността към изключително качество. Дългогодишното партньорство с CTE Trailers е свидетелство за общите ценности, които споделят: справедливост, качество и честност. Открийте как това солидно сътрудничество и споделяне на една и съща визия спомогна за укрепването на нашето партньорство. Каним ви да изследваме заедно това вълнуващо пътешествие на успешния бизнес и да се вдъхновим от техния забележителен опит!