тарифи

1-5 дни: 10 EUR + ДДС / ден / превозно средство или комплект превозни средства
6-10 дни: 7 EUR + ДДС / ден / превозно средство или комплект превозни средства
11-15 дни: 6 EUR + ДДС / ден / превозно средство или комплект превозни средства
16-20 дни: 5 EUR + ДДС / ден / превозно средство или комплект превозни средства
21-30 дни: 4 EUR + ДДС / ден / превозно средство или комплект превозни средства
1 месец: 3,5 EUR + ДДС / ден / превозно средство или комплект превозни средства

тарифи

1-5 дни: 10 EUR + ДДС / ден / превозно средство или комплект превозни средства
6-10 дни: 7 EUR + ДДС / ден / превозно средство или комплект превозни средства
11-15 дни: 6 EUR + ДДС / ден / превозно средство или комплект превозни средства
16-20 дни: 5 EUR + ДДС / ден / превозно средство или комплект превозни средства
21-30 дни: 4 EUR + ДДС / ден / превозно средство или комплект превозни средства
1 месец: 3,5 EUR + ДДС / ден / превозно средство или комплект превозни средства

Местоположение

Абонирай се за новини