Cool Liner Meathang

Затворено тип фургон, бокс полуремарке, специално оборудвано за транспортиране на животински трупове.

Предназначено за транспортиране на стоки при контролирана температура, специално произведен за трупове на животни: той е снабден с метални рамки в страничните стени и тавана, за да поддържа линиите на куките, монтирани надлъжно на тавана; Той е сертифициран по НАССР; В зависимост от вида на животинските трупове, които ще бъдат превозвани, те могат да бъдат оборудвани с определен брой линии за куки и свързаните с тях куки.

Абонирай се за новини