Cool Liner Celsineo

Затворено тип фургон, бокс полуремарке, снабдено с нова генерация за хладилен агрегат.

Предназначено за транспортиране на стоки при контролирана температура, снабден с иновативен хладилен агрегат, разработен от Liebherr в изключително партньорство с Krone: той се състои от три независими охлаждащи модула, тип „plug & play“, които осигуряват както заедно, така и поотделно температурата поставени в товарно пространство. Два модула са достатъчни за поддържане на избраната температура, така че дори в малко вероятния случай, че даден модул вече не работи, пътуването може да бъде завършено, без това да повлияе на стоките. След това сервизната интервенция продължава много по -малко, като е необходима само бързата подмяна на дефектния модул, свеждайки до минимум престоя и необходимостта от намеса извън работното време на сервизната мрежа.

Абонирай се за новини